Số tiền thanh toán mỗi tháng và LÃI SUẤT CHỈ TỪ 0.6% -1.2%/Tháng